Download

 

Ringkasan

TCMCF akan mengawal kandungan oleh kawalan kendiri sejajar dengan Kod Kandungan Komunikasi & Multimedia. Sejajar dengan dengan menjadi sebagai kod sukarela, ia telah menanggung komitmen dan tanggungjawab untuk mendukung objektif-objektif dan prinsip-prinsipnya.

Kod Kandungan dijalankan sebagai garis panduan dan prosedur-prosedur untuk piawaian dan amalan baik di dalam penyebaran kandungan kepada masyarakat oleh penyedia-penyedia perkhidmatan di dalam industri komunikasi dan multimedia.

Kod Kandungan akan menunjukkan satu komitmen ke arah kawalan kendiri oleh pihak industri itu menurut dengan Akta Komunikasi & Multimedia 1998 (CMA 98). Ia akan mencari untuk pengenalpastian kandungan serangan dan kurang menyenangkan semasa melaksanakan kewajipan-kewajipan penyedia kandungan dalam konteks nilai-nilai sosial di negara ini.

Kod Kandungan menyediakan platform untuk kreativiti, inovasi dan pertumbuhan sihat sejajar dengan perubahan pesat industri. Bidang Kod Kandungan ditakrifkan di bawah Seksyen 213 (1) CMA 98 yang menyatakan bahawa Kod Kandungan "harus memasukan prosedur- prosedur contoh untuk membincangkan kandungan menyakitkan hati dan tidak senonoh".

Seksyen 213 (2) CMA 98, menyenaraikan hal-hal berkaitan yang mungkin dikemukakan oleh Kod, tetapi tidak dibataskan untuk:

 1. sekatan ke atas peruntukan kandungan tidak sesuai;
 2. kaedah-kaedah mengklasifikasikan kandungan;
 3. prosedur-prosedur untuk mengendalikan aduan-aduan awam dan untuk malaporkan maklumat tentang aduan-aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia (SKMM);
 4. mewakili kebudayaan Malaysia dan identiti nasional;
 5. memberi maklumat dan pendidikan kepada orang ramai mengenai peraturan kandungan dan teknologi-teknologi kepada pengguna akhir untuk mengawal kandungan; dan
 6. hal-hal lain yang di ambil berat kepada masyarakat.

Seksyen 21 CMA 98 menyatakan bahawa tiada penyedia perkhidmatan aplikasi kandungan akan memberi kandungan yang tidak senonoh, lucah, palsu, mengancam, atau serangan seperti biasa dengan niat untuk menyakitkan hati, menyalahgunakan, mengancam atau mengganggu mana-mana orang.

Seksyen 6 CMA 98 menyatakan kandungan sebagai sebarang bunyi, teks, gambar pegun, gambar bergerak, perwakilan pandang dengar atau sentuhan, yang dapat dimanipulasi, menyimpan, mendapatkan kembali atau dikomunikasikan. Kod Kandungan akan terdiri bahagian-bahagian seperti berikut:

Garis Panduan untuk Kandungan, Kod Khusus untuk Iklan, Garis Panduan Khusus untuk Penyiaran, Garis Panduan Khusus untuk Dalam Talian, Garis Panduan Khusus untuk Perkhidmatan Perumah Audiotext, Kandungan Khusus untuk Tertutup, Perlindungan Pengguna, Kod Pentadbiran dan Pendidikan Awam.

Untuk menjadi Kod benar-benar berkesan di dalam untuk mendapatkan penyampaian dan penerimaan objektifnya, ia perlu merujuk dalam pentadbiran berterusan Kod Kandungan. Oleh hal yang demikian pentadbiran berterusan merangkumi:

 1. Mempromosikan kesedaran orang ramai dan industri mengenai Kod dan keperluan untuk mematuhinya;
 2. Pentadbiran kewangan & denda;
 3. Mengawasi untuk mematuhi Kod;
 4. Melaporkan dan mengulas; dan
 5. Pindaan Kod.

Kod kandungan telah didaftarkan dengan SKMM pada 1 September 2004.