Download

 

Pendahuluan

Industri-industri dari sektor penyiaran, telekomunikasi dan pengkomputeran telah bertembung secara pantas ke dalam satu industry komunikasi dan multimedia. Teknologi maklumat berubah cara orang hidup dan kerja serata dunia. Teknologi-teknologi digital baru menawarkan satu peluang jarang berlaku secara mendadak untuk meningkatkan taraf hidup kita , dan kualiti kehidupan kita di dalam satu tempoh yg tidak pernah diimpikan sebelum ini.

Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 (CMA98) menunjukkan peristiwa penting utama di Malaysia dalam usaha-usaha untuk membentuk satu rangka dasar negara komprehensif kepada pertembungan industri-industri ini. Ia melaksanakan objektif-objektif dari Kerajaan dalam memelihara satu rangka kawalan kendiri untuk industri komunikasi dan multimedia. Secara khususnya, ia memperincikan aturan untuk mereka penubuhan kod amalan mereka bagi menyediakan satu rangka untuk kawal kendiri bagi industri dengan cara pembangunan kod industri.

Kod Kandungan menunjukkan satu komitmen ke arah kawalan kendiri. Objektif kod ialah untuk menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia, disamping melindungi pengguna akhir.

Forum Kandungan Komunikasi & Multimedia terdiri ahli- ahli daripada enam (6) kategori seperti pengiklan, penyedia perkhidmatan Audioteks, penyiar, pembuat/ pengedar kandungan, kumpulan sivik dan pemberi perkhidmatan capaian Internet bersama-sama untuk merangka Kod ini.

Semua yang mengikuti Kod sukarela industri ini telah secara implisit dilakukan dengan komitmen dan tanggungjawab untuk menegakkan objektif dan prinsip-prinsipnya. Forum Kandungan bertanggungjawab atas pentadbiran Kod ini. Jika pelanggaran Kod terjadi, Biro Pengaduan akan menerima, mempertimbangkan dan menjadi pengantara dan jika perlu, mengadili dan membuat keputusan tentang masalah tersebut.