Download

 

Keahlian

AHLI BIASA

Perniagaan, industri, dan organisasi-organisasi perdagangan serta firma-firma, syarikat-syarikat dan badan korporat yang ditubuhkan, perbadanan atau berdaftar di bawah undang-undang negara Malaysia dan berkelayakan.

Pengiklan-pengiklan
Ertinya mana-mana orang, perkongsian, syarikat, perbadanan atau masyarakat atau terus terlibat dalam pengiklanan sebagai bahagian atau keseluruhan perniagaan atau kegiatannya dan akan meliputi sebuah agensi pengiklanan.

Penyedia Perkhidmatan Perumah Teks Audio
Seseorang yang menyediakan satu perkhidmatan aplikasi yang membolehkan seorang pemanggil dengan mendail satu "600" kod singkat atau sebegitu kod-kod lain sebagai yang boleh diputuskan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa, untuk menerima satu mesej yang dirakam atau berinteraksi dengan satu program untuk tujuan-tujuan menerima maklumat.

Penyiar
Bererti seseorang yang menyebabkan penghantaran sebarang tanda atau isyarat melalui satu stesen penyiaran sama ada untuk sambutan telinga atau visual atau kedua-dua , dan termasuk sebarang muzik, thetrical atau hiburan lain, konsert, syarahan, ucapan, alamat, berita dan maklumat apa-apa jenis jadi dihantar untuk sambutan oleh orang awam.

Kumpulan Sivik
Bererti mana-mana organisasi yang bertujuan secara eksklusif untuk menggalakkan kepentingan isu-isu masyarakat yang akan termasuk tetapi tidak dihadkan kepada kepentingan pengguna, isu-isu wanita, isu-isu anak-anak, isu-isu belia dan keharmonian agama mengeluarkan dan yang didaftarkan sebagai sebuah masyarakat di bawah Akta Pertubuhan 1966 atau sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan di bawah Akta Syarikat 1965.

Pencipta Kandungan / Pengedar
Bererti mereka yang terlibat di dalam salah satu aktiviti-aktiviti berikut:

  1. Penciptaan kandungan termasuk tetapi tidak dihadkan untuk pencipta-pencipta kandungan atas talian, pengumpul, penulis-penulis skrip, syarikat-syarikat penerbitan, agensi-agensi pasca pengeluaran tetapi tidak termasuk pengiklan-pengiklan; atau
     
  2. Pengedaran kandungan (tidak termasuk mereka yang membuat sedia dan / atau menyebarkan kandungan tersebut secara langsung untuk pengguna-pengguna kandungan menerusi perantaraan media penyiaran, perkhidmatan- perkhidmatan Internet, teks audio). Penyedia Pekhidmatan Akses Internet bererti mereka yang terlibat di dalam penyediaan akses untuk perkhidmatan internet dan permohonan-permohonan sempena sama ada dail up atau perhubungan langsung.
     

Pembekal-pembekal Perkhidmatan Akses Internet
Bererti mereka yang terlibat dalam menyediakan akses kepada perkhidmatan Internet dan permohonan-permohonan sempena dengan sama ada dial up atau perhubungan langsung.

AHLI-AHLI BERSEKUTU

Mana-mana individu, firma, masyarakat atau badan menubuhkan, menggabungkan atau mendaftar di bawah akta- akta di Malaysia (yang tidak jatuh di bawah mana-mana daripada enam kategori anggota biasa) tertarik dengan kandungan disediakan oleh industri komunikasi dan multimedia.

YURAN KEAHLIAN

 
AHLI BIASA AHLI BERSEKUTU
Selain daripada Kumpulan Sivik Selain daripada Kumpulan Sivik

Yuran Kemasukan
RM1,000.00

Yuran Tahunan
RM2,000.00

Yuran Kemasukan
RM1,000.00

Yuran Tahunan
RM300.00

Kumpulan Sivik Kumpulan Sivik

Yuran Tahunan
RM60.00

Yuran Tahunan
RM60.00

 
DOWNLOAD MEMBERSHIP APPLICATION FORM